i-Gadaian Android apps, games, music, movies, TV, books, magazines & more

a. Menambahbaik keperluan sistem sedia ada iaitu Sistem eMAPS dengan menambah maklumat lokasi PPG menggunakan konsep pemetaan (data geospatial);
b. Membantu menghindari orang awam daripada terlibat dengan masalah syarikat yang tidak berlesen dengan membuat semakan menerusi aplikasi ini;
c. Menggunakan platform mesra rakyat dengan konsep “touch-point” kepada rakyat sebagai usaha mengurangkan masalah keberhutangan yang tinggi dengan dengan pemajak tidak berlesen; dan
d. Melatih orang awam membuat semakan terlebih dahulu bagi memastikan hanya syarikat yang berlesen sahaja dipilih sekiranya keperluan untuk membuat pajakan selain daripada institusi perbankan atau koperasi.

Install i-Gadaian Android apps, games, music, movies, TV, books, magazines & more

Be the first to reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *